top of page

BESTILLINGSVILKÅR

- Alle må sørge for å skaffe seg egen reiseforsikring.

- Vi er medlem av reisegarantifondet, noe som gir dere rettigheter etter pakkereiseloven (se www.rgf.no for mer info)

- For avbestilling så må dere selv sørge for å selge reisen til andre/ta kontakt med oss slik at vi kan tilby reisen til folk på en evt venteliste.

- Arrangøren forbeholder seg rett til prisjusteringer, som følge av endringer i brennstoffpriser, skatter og avgifter ved bruk av lufthavner, endrede valutakurser, eller andre omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over. 

Ved bestilling av reiser til VM på ski, så faktureres det ut et depositum som må betales for å få reservert plass. Faktura kommer rett etter bestilling. Restbeløpet faktureres senere.

bottom of page